Londra Çınarı
KİTAP

Londra Çınarı (Platanus acerifolia)

Üsküdar

Kayıt No: AND.AA.2579
Kayıt Tipi: Anıt Ağaç
Ağaç Türü: Londra Çınarı (Platanus acerifolia)
Bulunduğu Yer: Üsküdar, Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi Tekke Önü Sokak, Atik Valide-i Cami
Ağaç Yaşı: 261 yıl
Ağaç Çapı: 160 cm.
Ağaç Boyu: 20 mt.
Gövde Çevresi: 728 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik - Mistik Özellik
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Valide Atik Camii

Mimar Sinan´ın Edirne Selimiye Camii´nden sonra yaptığı büyük külliyelerden biri olan Valide Külliyesi, Üsküdar´ın en yüksek bir tepesi üzerine yapılmıştır. Osmanlı´nın en güçlü valide sultanlarından II. Selim´in hanımı, III. Murat´ın annesi Venedikli Nurbanu Valide Sultan tarafından  yaptırılan eser, İstanbul´un boyutları açısından en büyük külliyeleri arasındadır. Halk arasında Eski Valide ve Valide-i Atik isimleriyle de bilinen külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, darüşşifa, imaret (kervansaray, tabhane) darülhadis - darülkurra, tekke ve hamamdan oluşan bir külliye halinde, dev bir eserdir.

Evliya Çelebi, Seyahatname´sinde Valide-i Atik Camii´nden Orta Valide Sultan Camii diye bahsetmekte ve şu bilgiyi vermektedir: ´Atpazarı yakınında tarif olunmaz bir hayr-ı azimdir. Sultan III. Murat´ın validesi bina etmiştir. Bir bayır üzerinde olup güya nurdan bir kubbedir. Dış avlusu içinde çınar ve ıhlamur ağaçları vardır.´