Macar Meşesi

Macar Meşesi (Quercus frainetto)

Şile

Kayıt No: AND.KDA.1383
Kayıt Tipi: Korunmaya Değer Ağaç
Ağaç Türü: Macar Meşesi (Quercus frainetto)
Bulunduğu Yer: Şile, Akçakese Köyü, Kabakoz-akçakese Köy Yolu
Ağaç Yaşı: 159 yıl
Ağaç Çapı: 96 cm.
Ağaç Boyu: 16 mt.
Gövde Çevresi: 445 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik