Saçlı Meşe

Saçlı Meşe (Quercus cerris)

Şile

Kayıt No: AND.KDA.1382
Kayıt Tipi: Korunmaya Değer Ağaç
Ağaç Türü: Saçlı Meşe (Quercus cerris)
Bulunduğu Yer: Şile, Akçakese Köyü, Kabakoz-akçakese Köy Yolu
Ağaç Yaşı: 154 yıl
Ağaç Çapı: 93 cm.
Ağaç Boyu: 15 mt.
Gövde Çevresi: 397 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik