Önsöz - M. İhsan Şimşek

Asırlık anıt ağaçlarımız, İstanbul'un eşsiz tarihine tanıklık ediyor.

İstanbul, on beş milyona ulaşan nüfusuyla ülkemizin en büyük, dünyanın da sayılı metropol kentlerinden birisidir. İstanbul'u önemli kılan tek başına bu on beş milyonluk nüfusa sahip olması değildir şüphesiz. İstanbul'un yerleşim tarihi 8700 yıla, kentsel tarihi 2600 yıla, başkentlik tarihi de 1600 yıla kadar uzanmaktadır. İstanbul, çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere de ev sahipliği yapmıştır.

İşte böylesine önemli bir kentte kentin tarihi dokusuyla da uyumlu bir kent peyzajı oluşturmak, şehrin unutulmuş bitki, ağaç ve çiçeklerini tekrar gün ışığına çıkarmak; kentin tarihiyle özdeşleşmiş anıt ağaçlarını korumak ve yaşatmak bizlerin en önemli görevlerinden birisidir.

Bu çalışmanın amaçlarını; İstanbul il sınırları içindeki anıt veya korunmaya değer ağaçların sistemli bir envanterini yapmak, daha önce yapılan çalışmalar ile saptanan anıt ağaçların halihazırdaki durumlarını incelemek, mevcut ağaçların devrilme risklerini akustik tomografi yöntemi ile inceleyerek, bu ağaçların hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli olan bakım ve koruma önlemlerini belirlemek, ağaçlar hakkında mevcut tarihsel, mistik ve folklorik bilgileri toplum ile paylaşmak, anıt ağaç niteliği taşımasa da çeşitli özellikleri (egzotik olma, nadir bulunma, bilimsel açıdan önem taşıma, kent siluet ve peyzajını tamamlayarak görsel kaliteyi yükseltme vb. gibi) nedeniyle korunmaya değer olan ağaçların tespitlerini yaparak anıtsal nitelik taşıyanların tescillerini sağlamak şeklinde özetleyebiliriz.

Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, İstanbul için çok faydalı olacağına olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

M. İhsan ŞİMŞEK
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar D. Bşk.