Önsöz - Dr. Kadir Topbaş

İstanbul'un dört bir yanını süsleyen anıt ağaçlarımız, nesilden nesile aktarılan doğal miras özelliğini taşıyor.

İstanbul, özel bir coğrafyanın ve tarihin var ettiği dünyadaki nadir kentlerden birisidir. Yedi tepeli şehir, koloniyal dönemden yeni Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan da günümüze birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış, adeta medeniyetlerin çeyiz sandığı olmuştur. Diğer taraftan coğrafi güzelliğiyle de bir doğa harikasıdır İstanbul...

İşte böylesine doğal, kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerleri bünyesinde barındıran İstanbul'a bu eşsiz güzelliği sunan en önemli unsurlardan birisi de şüphesiz bünyesinde şehre özgü ağaçları da barındıran ormanlarıdır. İstanbul'un özellikle Tarihi Yarımada başta olmak üzere pek çok bölgesinde, meydanlarında, korularında, park ve yeşil alanlarında anıtsal özelliğe sahip, yıllara meydan okumuş birçok ağaç bulunuyor. Ancak yaşadığımız kentin tarihi ile özdeşleşmiş bu ağaçların tespiti ve tesciline yönelik kapsamlı bir çalışma günümüze değin maalesef yapılamamıştır.

Bu eser, söz konusu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak, uzun ve emek gerektiren bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayla şehrimizde anıtsal özelliği olan korunmaya değer ağaçların tespiti, tescili, sağlık ve devrilme risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İstanbul'un tarihi dokusu içerisinde çok önemli yer tutan, şiirlere, romanlara ve filmlere de konu olmuş bu ağaçların tespit edilerek, korunmasına katkı sağlayan bu çalışmanın faydalı olmasını diler, emeği geçenlere saygılarımı sunarım.

 

Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Bld. Bşk.