Sunuş - Prof. Dr. Ünal Asan

Kültürel mirasımızın yaşayan temsilcileri, bulundukları bölgeye özel bir ayrıcalık kazandırıyor.

Sizlere katalog-kitap halinde sunulan bu eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, kendi sorumluluk alanı içinde bulunan anıt ve korunmaya değer ağaçların hem hali hazır durumlarının tespiti, hem de bunlardan anıt ağaç niteliğinde olanların tescillerini gerçekleştirmek üzere, hazırlık çalışmaları ile birlikte iki yılı aşkın bir zamandır süregelen kapsamlı bir projenin ara sonuçlarını toplum ile paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Ünal ASAN'ın teknik ve bilimsel danışmanlığında "İstanbul Anadolu Yakası'nda Bulunan Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların Tespiti, Tescili, Ağaç Sağlığı ve Devrilme Riskinin Belirlenmesi" adı altında sürdürülen bu çalışma, hem bu eşsiz kültür hazinesini sahiplenme, hem de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun belediyelere yüklediği sorumluluğu yerine getirme amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bir taraftan ağaçlarda belirlenen fiziksel ölçüler ve görsel ayrıcalıklar ile bunlar hakkında toplanabilen tarihsel, mistik ve folklorik bilgileri kapsamasını sağlarken, diğer taraftan da ağaçların görkemli güzelliklerini görsel malzemeye dayalı olarak sergileyebilmek amacıyla, eserin katalog-kitap biçiminde hazırlanması uygun bulunmuştur. Böylece, anıt ağaçları çeşitli yönleri ile ele alan eserin hem görsel malzeme ile zenginleştirilmiş özgün bir katalog, hem de teknik, bilimsel ve folklorik bilgileri de içeren kapsamlı bir kitap olması sağlanabilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bu projenin, benzer çalışmaları yaptıracak belediyelere de örnek olabileceği düşünülerek, katalog-kitap içine anıt ve korunmaya değer ağaçların bakım ve koruma önlemlerini içeren kısa bir bölüm de eklenmiştir.

Eserin faydalı olması dileğiyle...

 

Prof. Dr. Ünal ASAN
Proje Danışmanı