• Çekmeköy Macar Meşesi / Çekmeköy
Kitap

Macar Meşesi (Quercus frainetto)

Çekmeköy
  • Kayıt No:AND.AA.0945
  • Kayıt Tipi:Anıt Ağaç
  • Ağaç Türü:Macar Meşesi (Quercus frainetto)
  • Bulunduğu Yer:Çekmeköy, Merkez Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi
  • Ağaç Yaşı:215 yıl
  • Ağaç Çapı:123 cm.
  • Ağaç Boyu:10 m.
  • Gövde Çevresi:422 cm.
  • Anıtsal Nitelik:Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik
Çekmeköy Macar Meşesi / ÇekmeköyÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar MeşesiÇekmeköy Macar Meşesi

Çekmeköy

Bölge, Orhan Gazi döneminde fethedilmiş ise de yazılı kayıtlar Çekmeköy civarında yerleşimin, Kanuni döneminde başladığını belirtmektedir. Bir orman ve çiftlikler bölgesi olan Çekmeköy´de ilk yerleşim, Atik Valide Sultan´ın Üsküdar´daki cami ve imaretlerinin odun ihtiyacını karşılamak şartıyla bu bölgeye yerleştirilen insanlar ile başlamıştır. Yörede bulunan yaşlı ağaçlar Osmanlı´nın son 200 yıllık döneminin canlı tanıklarıdır.